Xin chào bạn

Đội Ngũ Giáo Viên

Thầy Daniel Spero

Đại học RMIT

Quốc tịch: Ireland

Thông tin nổi bật:

-Tác giả, người sáng tạo nội dung

-Kinh nghiệm giảng dạy trẻ em có vấn đề về hành vi

-Kinh nghiệm giảng dạy học viên nhiều lứa tuổi.

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm

Cô Jamie McIntyre

Anh Văn Hội Việt Mỹ

Quốc tịch: Mỹ

Thông tin nổi bật: 

-Chủ tịch Tổ chức Democrats Abroad Vietnam

-Kinh nghiệm sản xuất phim ảnh, quản lý dự án.

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm

Thầy John Kostoff

Anh Văn Hội Việt Mỹ, VinSchool

Quốc tịch: Mỹ

Thông tin nổi bật: 

-Thạc sỹ bộ môn Fine Art

-Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm

Cô Karina Poiarkova

Apollo

Quốc tịch:  U-crai-na

Thông tin nổi bật: 

-Thông thạo ba ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng U-crai-na
-Cử nhân ngành Du lịch.

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm

Thầy Martin Cuadra

Anh Văn Hội Việt Mỹ, Summa Education

Quốc tịch: Mỹ

Thông tin nổi bật: 

Giảng dạy các bộ môn về Nghệ thuật Ngôn ngữ và Nói chuyện trước đám đông.

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm