Xin chào bạn

Hướng Dẫn Mua Hàng

1: Vào website https://sieutrinhohocduong.com --> Chọn Đăng Nhập/Đăng Ký.

2: Chọn tab Đăng Ký

3: Nhập đầy đủ thông tin học viên.

4: Chọn đăng ký.

5: Lựa chọn nguồn thanh toán. Có 3 hình thức thanh toán linh động mà bạn có thể áp dụng.

- Nhập Mã Kích Hoạt mua từ Đại Lý của Tâm Trí Lực.
- Thẻ tính dụng/thẻ ghi nợ.
- Thanh toán qua Internet Banking ( ATM )

6: Sau khi thanh toán xong, Siêu Trí Nhớ Học Đường sẽ kích hoạt tài khoản bạn vừa đăng ký.