Đăng Ký Dự Thi 5 Phút Thuộc Bài

Thí sinh tham gia dự thi vui lòng nhập đầy đủ thông tin

- Số Điện Thoại, Email: Kết quả chấm bài, thông báo giải thường sẽ được gửi qua SMS và Email

- Lớp Học: Bài dự thi hiển thị theo lớp học

- Tỉnh/Thành Phố, Quận Huyện, Địa Chỉ: Quà sẽ được gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ đăng ký dự thi

Trân trọng cám ơn

Thông Tin Đăng Nhập (*)

Tham gia dự thi bằng tài khản Siêu Trí Nhớ Học Đường ?
Đăng ký dự thi bằng tài khoản Siêu Trí Nhớ Học Đường
Xin vui lòng nhớ Tên đăng nhậpMật khẩu dùng để Đăng Nhập vào nộp bài dự thi.

Thông Tin Cá Nhân

Năm học 2021 - 2022