INTRODUCTION TO SUPER MEMORY FOR SCHOOLS
AND TRAINER NGUYEN PHUNG PHONG

Introduction to the online course Super Memory for Schools

World Memory Record Holder - Trainer Nguyen Phung Phong

WHAT COMMUNITY AND EXPERTS
SAY ABOUT SUPER MEMORY FOR SCHOOLS

What Domestic and International experts say about Super Memory for Schools

What Community of Parents, Teachers, Students say about Super Memory for Schools

Foreign teachers were surprised and praised about the English version of the Super Memory for Schools

The Press talked about
Super Memory For School

VTV1 reported that many parents had found the solution to help their children learn effectively

VTV1 reported that English version of the Super Memory for Schools published

CONSULTING COMMITTEE

TEACHERS

Thầy Bùi Văn Ngợi

Người Việt Nam Đầu Tiên
Chinh Phục Thành Công Đỉnh Everest

Thầy Phạm Ngọc Bình

Kỷ Lục Gia Siêu Trí Tuệ
Tâm Trí Lực

Cô Võ Thị Thái Vượng

Giám đốc phòng đào tạo
Tâm Trí Lực

Cô Hương Xuân

Chuyên Viên Đào Tạo

Cô Ngô Thị Mỹ Linh

Cử nhân Đại Học
Tiểu học Lê Văn Thọ

Cô Nguyễn Thanh Vy

Cử nhân tiếng Anh
Tiểu học Hanh Thông

Cô Phan Thái Hà

Cử nhân GD tiểu học
Tiểu học Lương Thế Vinh

Thầy Lê Hoàng Dũng

Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam
THCS Thông Tây Hội

Cô Vũ Tú Phương Dung

Cử Nhân Giáo Dục Tiểu Học
Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

Cô Ngọc Ngân

Cử nhân ngôn ngữ Anh
Song ngữ Việt Mỹ Vass

Thầy Phạm Minh Hiếu

Cử nhân sư phạm Vật lí
THPT Trưng Vương

Outstanding students

Gia Hưng

Siêu Trí Tuệ

Phương Trinh

Nhà vô địch siêu trí Nhớ VN 2019
Siêu Trí Tuệ 2020

Thu Hiền

Huy Chương Đồng siêu trí Nhớ VN 2019
Siêu Trí Tuệ 2020

Huỳnh Lâm Tính

Kỷ Lục Gia Trí Nhớ

Huỳnh Lâm Minh Thanh

Kỷ Lục Gia Trí Nhớ

Hồng Anh

Siêu Trí Tuệ

Phương Nghi

Siêu Trí Tuệ

Linh Anh, Diệu Anh

Siêu Tài Năng Nhí

CERTIFICATES FROM VIETNAM BOOK OF RECORDS